การขอส่งคืนสินค้า / การคืนเงิน

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของออเดอร์ก่อนชำระสินค้า
** สินค้าสั่งทำแล้วไม่รับคืนทุกกรณี **

ทางร้านรับเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่เกิดจากความผิดผลาดจากทางร้านเท่านั้น เช่นออเดอร์ผิดไปจากออเดอร์ที่คอนเฟริมในใบสั่งซื้อ กรุณาส่งสินค้ามาเปลียนได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า 

ทางร้านจะจัดส่งสินค้ากลับไปให้ใหม่ภายใน 2-3 อาทิตย์ นับจากวันที่ทางร้านได้รับสินค้าที่ส่งกลับมาเปลี่ยน

สินค้าจัดส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมกับที่ทางร้านจัดส่งไปให้
*ทางร้าน JIRA STUDIO มีสิทธ์ที่จะปฎิเสธคำร้องขอส่งกลับมาเปลี่ยนได้ในทุกกรณี


กรุณาติดต่อ ทีมช่วยเหลือ ในการส่งกลับมาเปลียนสินค้า พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลดังนี้:
* เลขที่ออเดอร์
* หลักฐานการซื้อสินค้า
* รูปภาพ หรือ วีดีโอ ที่แสดงให้เห็นตำหนิของสินค้า
* ที่อยู่ที่จัดส่ง
* เบอร์โทรศัพท์